Den bedste støtte - TEMA-aften i Ringsted for bedsteforældre og andre nære pårørende til et adopteret barn

Dato: 20. april 2023 kl. 18:30 - 21:30

Sted: Kommer senere, - -

Region: Region Sjælland

Type: Foredrag

Foredragsholder: Michel Gorju (Psykoterapeut familie)
Mere om Michel Gorju

Kom til TEMA-aften med systemisk familie-og psykoterapeut Michel Gorju torsdag den 20. april 2023 kl. 18:30-21:30 i Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted. 

 

“Den bedste støtte” - Hvordan kan man som bedsteforældre, familie og andre nære pårørende støtte op om adoptivforældrene i den ofte vanskelige tilknytningsproces?

 

Børn, som i de første leveår udsættes for mangel på tryghed, omsorg og genkendelig kontakt, udvikler strategier for at beskytte sig selv – det, vi også kalder overlevelsesstrategier. Barnet har ofte konstant været i en tilstand af høj angst. Denne høje angst/stress sætter sine spor i barnets måde at være i verden på – kroppen er hele tiden er i alarmberedskab.

Adoptivforældrenes opgave bliver at hjælpe barnet med at genopbygge en sund udvikling. Forældrene skal hjælpe barnet med at erstatte den tidlige lærte overlevelsesstrategi med udvikling af et sundt regulerende nervesystem. Denne genopbygning er ofte en langvarig proces og den måde vi som pårørende møder barnet har stor betydning for, hvorledes forældre og barn får ro til at opbygge en sund forældre/barn relation (tilknytning mellem forældre og barn).

I sit oplæg vil Michel Gorju komme ind på barnets overlevelsesadfærd, og på hvorledes man som pårørende kan støtte barn og forældre i en sund udvikling. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Undervejs viser Michel Gorju film, som han har optaget på sine rejser i Afrika.

Michel Gorju. Født 1960. Privatpraktiserende Systemisk familieterapeut & psykoterapeut, superviser samt foredragsholder/underviser med speciale i børn og unge med relations- og tilknytningsproblematikker/ forstyrrelser.

Michel Gorju er tilknyttet Ankestyrelsen, hvor han underviser på de adoptionsforberedende kurser og rådgiver familier før og efter hjemtagelse af barn. Michel Gorju superviserer skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, plejefamilier og kommuner i forhold til udviklings- og tilknytningsforstyrrelser hos børn og unge. Han har af flere perioder arbejdet og undervist myndigheder og børnehjem i afrikanske lande, ligesom han har produceret adskillige film til undervisningsbrug omkring arbejdet med relations- og tilknytningsforstyrrede børn og unge.

Målgruppe

Oplægget henvender sig primært til bedsteforældre og andre nære relationer til adopterede og deres familier, men kommende og allerede værende adoptivforældre er naturligvis også velkommen til at deltage.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

 

Arrangementet er ikke for børn!

 

Pris incl. kildevand, frugt, kaffe/the og kage: 

Medlemmer og deres familie 100 kr. 

Ikke-medlemmer: 175 kr. *)

*) Melder du dig ind i foreningen og betaler dit kontingent inden tilmeldingen, kan du og din familie deltage til medlemspris!

 

Tilmelding:

Bindende tilmelding skal ske ved køb af billet senest den 13. april 2023.

 

HUSK, hvis du er medlem af foreningen kan du finde dit medlemsnr. øverst i mails med vores nyhedsbreve! 

Sted:

Arrangementet afholdes i Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 4100 Ringsted.

Sportscentret er pt. under ombygning med bla. nye mødelokaler, som bliver taget i brug ca. en uge før arrangementet. Vi sender en beskrivelse af, hvordan I finder lokalet, så snart vi ved, hvilket lokale vi skal være i. 

 

Kontaktperson

Lokalambassadør Lene Borg, tlf. 40609201 eller pr. mail: LB@adoption.dk

 

Arrangør

Adoption & Samfund, Lokalforum Sjælland 

 

8998
Om Michel Gorju

Profession: Psykoterapeut familie

Den Bedste Støtte

Ønsker du dette arrangement gentaget?

Udfyld formularen for at sende en mail til aktivitetsudvalget.
Vi vil derefter forsøge at hjælpe dig/jer med at skabe kontakt til de relevante.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System