Ser du mig - Det adopterede barn i daginstitution og skole v/Michel Gorju i Aarhus

Dato: 17. april 2023 kl. 18:30 - 21:30

Sted: Dokk1, 8000 Aarhus C

Region: Region Midtjylland

Type: Foredrag

Foredragsholder: Michel Gorju (Psykoterapeut familie)
Mere om Michel Gorju

Ser du mig - Det adopterede barn i daginstitution og skole” v/systemisk familie-og psykoterapeut Michel Gorju på Dokk1, lokale 2, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. mandag den 17. april 2023 kl. 18:30-21:30.

 

Børn, som i de første leveår udsættes for mangel på tryghed, omsorg og genkendelig kontakt, udvikler strategier for at beskytte sig selv. Disse overlevelsesstrategier bliver i barnets autonome nervesystem, som barnet ikke har kontrol over. Det er kroppens automatiske reguleringssystem, og det styres af følelser og kroppens erfaringer, og det har stor betydning i forhold til stress og angst. 

Det lille barn har brug for hjælp til regulering for at kunne udvikle et sundt nervesystem. Det sker normalt i en sund relation til forældre som beskytter, spejler og regulerer, alt efter barnets behov. 

For det adopterede barn har denne regulering ofte været så mangelfuld, at barnet konstant har været i en tilstand af høj stress. Denne stressbelastning sætter sine spor i barnets måde at være i verden på. 

 

Oplægget sætter fokus på, hvordan man som daginstitution og skole bliver i stand til  at identificere og minimere barnets stress (overlevelsesadfærd), og dermed skabe de bedste betingelser for udvikling og læring.

 

Undervejs viser Michel Gorju film, som han har optaget på sine rejser i Afrika.

 

Michel Gorju. Født 1960. Privatpraktiserende systemisk familieterapeut & psykoterapeut, superviser samt foredragsholder/underviser med speciale i børn og unge med relations- og tilknytningsproblematikker/ forstyrrelser.

 

Michel Gorju er tilknyttet Ankestyrelsen, hvor han underviser på de adoptionsforberedende kurser og  rådgiver familier før og efter hjemtagelse af barn. Michel Gorju superviserer skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, plejefamilier og kommuner i forhold til udviklings- og tilknytningsforstyrrelser hos børn og unge. Han har af flere perioder arbejdet og undervist myndigheder og børnehjem i afrikanske lande, ligesom han har produceret adskillige film til undervisningsbrug omkring arbejdet med relations- og tilknytningsforstyrrede børn og unge.

 

Praktiske oplysninger:

 

Arrangementet er ikke for børn.

 

Målgruppe

Adoptanter til børn, der skal starte i daginstitution eller skole, eller som allerede går i daginstitution eller skole fx i de små klasser samt barnets pædagoger og / eller lærere!

 

Pris: incl. vand, snacks og frugt: 

Medlemmer 100 kr., Ikke-medlemmer 175 kr. 

 

Tilmelding og betaling: 

Bindende tilmelding sker efter "først-til-mølle-princippet" og skal ske senest den 10. april 2023 ved køb af billet.

 

Hvor finder jeg mit medlemsnr.?     
Hvis du modtager nyhedsbreve fra os, står dit medlemsnr. oppe under datoen på mailen.

 

Kontaktperson

Lokalambassadør Louise Werge tlf. 40920071, e-mail: LW@adoption.dk

 

Arrangør

Adoption & Samfund, Lokalforum Midtjylland

8999
Om Michel Gorju

Profession: Psykoterapeut familie

Den Bedste Støtte

Ønsker du dette arrangement gentaget?

Udfyld formularen for at sende en mail til aktivitetsudvalget.
Vi vil derefter forsøge at hjælpe dig/jer med at skabe kontakt til de relevante.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System