Temaaften i Fredericia for bedsteforældre og andre nære pårørende til et adopteret barn

Dato: 30. marts 2022 kl. 18:30 - 21:30

Sted: Danhostel Fredericia, 7000 Fredericia

Region: Region Syddanmark

Type: Foredrag

Foredragsholder: Michel Gorju (Psykoterapeut familie)
Mere om Michel Gorju

Hvordan kan man som bedsteforældre, familie og andre nære pårørende støtte op om adoptivforældrene i den ofte vanskelige tilknytningsproces?

Børn, som i de første leveår udsættes for mangel på tryghed, omsorg og genkendelig kontakt, udvikler strategier for at beskytte sig selv – det, vi også kalder overlevelsesstrategier. Barnet har ofte konstant været i en tilstand af høj angst. Denne høje angst/stress sætter sine spor i barnets måde at være i verden på – kroppen er hele tiden er i alarmberedskab.

Adoptivforældres opgave bliver at hjælpe barnet med at genopbygge en sund udvikling. Forældrene skal hjælpe barnet med at erstatte de tidlige lærte overlevelsesstrategi, med udvikling af et sundt regulerende nervesystem. Denne genopbygning er ofte en langvarig proces og den måde vi som pårørende møder barnet har stor betydning for, hvorledes forældre og barn får ro til at opbygge en sund forældre/barn relation (tilknytning mellem forældre og barn).

I sit oplæg vil Michel Gorju komme ind på barnets overlevelsesadfærd, og på hvorledes man som pårørende kan støtte barn og forældre i en sund udvikling. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Undervejs viser Michel Gorju film, som han har optaget på sine rejser i Afrika.

Michel Gorju. Født 1960. Privatpraktiserende Systemisk familieterapeut & psykoterapeut, superviser samt foredragsholder/underviser med speciale i børn og unge med relations- og tilknytningsproblematikker/ forstyrrelser.

Michel Gorju er tilknyttet Ankestyrelsen, hvor han underviser på de adoptionsforberedende kurser og rådgiver familier før og efter hjemtagelse af barn. Michel Gorju superviserer skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen, plejefamilier og kommuner i forhold til udviklings- og tilknytningsforstyrrelser hos børn og unge. Han har af flere perioder arbejdet og undervist myndigheder og børnehjem i afrikanske lande, ligesom han har produceret adskillige film til undervisningsbrug omkring arbejdet med relations- og tilknytningsforstyrrede børn og unge.

MålgruppeOplægget henvender sig til bedsteforældre og andre nære relationer til adopterede og deres familier, men også kommende og værende adoptivforældre er naturligvis velkommen til at deltage.

Praktiske oplysninger:

Arrangementet er ikke for børn!

Pris incl. kildevand, frugt, kaffe/the og kage: 
Medlemmer og deres familie 100 kr.
Ikke-medlemmer: 150 kr.

Tilmelding skal ske senest den 25. marts 2022  

Arrangementet holdes på Danhostel Fredericia, Vestre Ringvej 98, 7000 Fredericia. 

HUSK hvis du er medlem af foreningen kan du finde dit medlemsnr. oppe øverst i mails med vores nyhedsbreve! 

Kontaktperson: Lokalambassadør Lene Borg, tlf. 40609201 eller pr. mail: LB@adoption.dk

Arrangør
Aktivitetsudvalget
Adoption & Samfund

8364
Om Michel Gorju

Profession: Psykoterapeut familie

Den Bedste Støtte

Ønsker du dette arrangement gentaget?

Udfyld formularen for at sende en mail til aktivitetsudvalget.
Vi vil derefter forsøge at hjælpe dig/jer med at skabe kontakt til de relevante.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System