Webinar med temaet: Adfærd og koncentration - Neurofeedback som indsats, EEGTRAINING v. Conni K. Andersen og Mette Nielsen

Dato: 25. august 2021 kl. 20:00 - 21:30

Sted:

Region:

Type: Webinar

Foredragsholder:

EEG træning/Neurofeedback er en terapiform, som der på nuværende tidspunkt forskes i flere steder både i Danmark og i udlandet. EEG træning er en neurologisk træningsmetode, som med elektroder på hovedet kan aflæse hjernens aktivitetsmønster (EEG - Electroencephalogram), samtidig med at hjernen trænes til en mere hensigtsmæssige hjernesmønster. Metoden kan have markant påvirkning på vores mentale sindsstemninger, stabilitet, koncentrations- og oversigtevne. 

Metoden er i Tyskland anerkendt som Best practice ved AHD indsatser omkring impulsstyring, koncentration og fokus. Det betyder, at indsatsen dækkes af det offentlige, og derfor er den under stærk udbredelse såvel i Tyskland som i Norge.

Igennem de sidste 11 år, hvor vi i foreningen Stronger Brains har arbejdet med EEG træning/neurofeedback, har vi oplevet at kunne hjælpe en del adoptivbørn, der har haft svære vanskeligheder. Det har ofte drejet sig om store emotionelle udfordringer og/eller svære koncentrationsproblemer. Mange af familierne har oplevet, at det har været svært at få den rette hjælp, og der har været forsøgt mange indsatser, som har haft mere eller mindre virkning.

Ud fra disse erfaringer fortæller vi denne aften om, hvad EEG træning/neurofeedback kan påvirke, og hvordan den fungerer i praksis. Både fortalt ud fra EEG træner Conni K. Andersen og Mette Nielsen, der er inklusionspædagog og mor til en datter, der med EEG træning endelig har oplevet at få ro på datterens emotionelle udfordringer.

Mette Nielsen: "Fra en tilstand med en frustreret og ulykkelig datter, har EEGtræningen været altafgørende for, at vores datter i dag er i trivsel og i god udvikling. Det har skabt ro og håb for os alle i vores familie”. 

Conni Andersen har været med til at stifte foreningen Stronger-Brains, science & education, hvis formål bl.a. er at igangsætte forskning bag neurofeedback i Danmark, således at metoden kan indføres som en indsats i offentlig regi. Det har resulteret i, at foreningen i dag driver forskning indenfor neurofeedback. 

Kommende forskningsprojekter: 

  • Projekt ordblindhed og neurofeedback. Projektet udføres i samarbejde med Aarhus Universitet og finansieres af Helsefonden. 
  • Projekt kognitive senfølger af cancerbehandling og neurofeedback. Dette projekt udføres i samarbejde med Senfølgecentret på Aarhus universitetshospital. 
  • Projekt Trivsel i skolen - Koncentrationsbesvær- og arbejdshukommelse og neurofeedback. Dette projekt udføres i samarbejde med PPR i Aarhus kommune og Aarhus universitet.

Link til foreningens hjemmeside: https://stronger-brains.com/

Tilmelding og vigtig viden: Det er GRATIS at deltage i webinaret ‘Adfærd og koncentration – Neurofeedback som indsats’

Tilmelding kan finde sted helt frem til den 25. august 2021.

Tilmeld dig til webinaret her:https://eegtraining.simplero.com/page/207321-25-august-adfaerd-og-koncentration

Tilmelding til webinaret indebærer, at Conni Andersen sender et webinar zoomlink til de tilmeldtes mailadresser. Mailadressen slettes, når webinaret er slut.

Indtast et mobilnummer, hvis der ønskes en SMS reminder. Mobilnummeret anvendes kun til dette formål.  

For 50 kr. er det muligt at købe replay af webinaret, hvis manden/konen eller kæresten, ikke får det set.

OBS! For at være helt sikker på en plads til webinaret, skal I gå på mødet 30 minutter før mødestart.

Foreningen Stronger-Brains, Science & Education

Ønsker du dette arrangement gentaget?

Udfyld formularen for at sende en mail til aktivitetsudvalget.
Vi vil derefter forsøge at hjælpe dig/jer med at skabe kontakt til de relevante.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System